FOTOMAN OY TIETOSUOJASELOSTE 01.02.2020

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Fotoman Oy
Yhteystiedot:  Uudenmaankatu 5-9  05800 HYVINKÄÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Fotoman Oy / Ville Friman 
 Uudenmaankatu 5-9

05800 HYVINKÄÄ

+358 40 572 2620 
 [email protected]

Tietosuojavastaava:

Ville Friman 
 Uudenmaankatu 5-9
 05800 HYVINKÄÄ 

+358 40 572 2620 
 [email protected]

2. Rekisteröidyt

Fotoman Oy asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Henkilötietojakäsitelläänrekisteröidynasiakassuhteenperusteella
 • Rekisteriävoidaankäyttäämarkkinointiin,mutteikuitenkaansähköiseen
 •  markkinointiin ilman vastaanottajan lupaaHenkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitusHenkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: asiakassuhteen hoitaminen, palveluistamme kertominen, takuuasiat ja maahantuojan takaisinkutsut

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Netvisor,laskutus-jakirjanpitojärjestelmä
 • Netlife,kuvatilausjärjestelmä
 • Sendinblue,uutiskirjeenlähetys
 • kuvatilaus.fi, studiokuvaustenkoevedokset
 • Shipfunk, pakettikorttien tulostus ja seurantakoodit

8. Käsittelyn kesto

 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessalähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällä hetkellä yrityksen ulkopuolisia tietojen käsittelijöitä ovat tilitoimisto, Kanta-Hämeen Sivubisnes (palvelin ylläpito) ja Fuji Finland (tulostuslaitteiden huolto).

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Käyttöjä hyväksyy evästeiden käytön painamalla sivullamme olevaa painikettä jossa pyydetään lupa siihen. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnan poiskytkemiset. On hyvä huomoida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

suodattimet

Tuoteosasto

Alaosastot

Tuotemerkki

Kameramerkki
Kameramerkki
Kiikarien suurennukset
Kiikarien suurennukset

Hinta

Hinta - slider
07400

Saatavuus

Varastotilanne